Jernaldersmedens handelsplads

Af Inge la Cour - 2009

 

Mørk muld afslørede handelsplads fra jernalderen

Østervangs historie er forholdsvis kort, men jorden, gården ligger på, rummer historiske minder fra tiden omkring Kristi fødsel til ca. 600 e.Kr.

 

Det begyndte i 1970, hvor gårdejer Olaf Bangsgaard i Østervangs grusgrav fandt et stykke af en bronzemaske med næse og øjenparti bevaret. Det kunne have været en tilfældighed, men der var gennem årene fundet mange andre ting i mulden ved Østervang. Tingene blev indleveret til Køge Museum.

 

Det var dog først i foråret 1997, da amatørarkæolog Benny Christiansen

undersøgte området med en metaldetektor, at Østervang fangede Køge Museums interesse for alvor. Her dukkede flere spændende ting op – blandt andet yderligere et bronzeansigt, som var mindre, men mere intakt, samt en række fund i ædle metaller, glas og keramik.

 

Desuden antydede et karakteristisk mørkt muldlag på et højtliggende område, at der muligvis gemte sig uspolerede kulturlag i jorden. Der blev derfor lavet en prøveudgravning.

 

Senere, da Køge Museum i 1999 satte en omfattende udgravning i gang, blev der fundet over 100 romerske sølvmønter, afklippede sølv- og guldstykker, stumper af dragtnåle og store mængder keramik. Der er også fundet 30 hele sølvbarrer, afklip af sølvbægere og smykker – blandt andet afklip af et forgyldt pragtspænde og en guldhalsring.

 

Center for finere håndværk

Sølv var i jernalderen og vikingetiden et vigtigt betalingsmiddel, og da mange af fundene er gjort spredt i området, mener man, at der har været tale om en betydelig handelsplads. Der er også fundet vægtlodder, som blev brugt til at afveje betalingsmidlerne med.

 

Men det har været en meget speciel handelsplads, hvor smeden og andre specialiserede håndværkere har været centralt placeret. Blandt andet er de 30 hele sølvbarrer fundet der, hvor man mener, smedjen har ligget. Muligvis er der tale om et Østsjællandsk center for finere metalforarbejdning og håndværk, som har været underlagt en stormand – måske endda en fyrsteslægt ved Tryggevælde Å – og den har spillet en betydelig rolle i datidens samfund.

 

Det ses blandt andet af, at handelspladsen ved Østervang fortsatte sit virke længe efter, at denne fyrsteslægt ophørte med at eksistere. Der er fundet flere betydningsfulde religiøse eller symbolske deponeringer af ædelmetaller og skrot forskellige steder i lokalområdet omkring Østervangsudgravningen, som dokumenterer handelspladsens betydning.

 

Nagler til en pragtvogn fra førromersk jernalder

Ved jernaldersmedjen på Østervangs jord er der også fundet 12 vognnagler mage til de, man allerede kender fra førromerske pragtvogne, som der er fundet fem af i Danmark – heraf er kun tre de tre udsmykket med vognnagler som de, der blev fundet i smedjen ved Østervang.

 

Det er dog ikke sikkert, at der har kørt en pragtvogn rundt i det sydøst sjællandske landskab omkring 500 år e.Kr. Der kan være tale om skrot, som skulle omsmeltes til fx smykkeproduktion.

 

Men det ændre ikke ved, at fundene ved Østervang er enestående.

 

I alt blev der gravet i tre år og udgravet et område på ca. 7000 kvadratmeter. Der blev gjort næsten 3000 fund og udgravet spor efter mere end 50 bebyggelser opført over en periode på omkring 200 år. Blandt andet et langhus på ca. 50 kvadratmeter.

 

Desuden mener arkæologerne, at de handlende er kommet sejlende til handelspladsen via Tranemose Å, som løber langs Østervangs jorde. Den er i dag kun er en smal å med betydning som afvandingskanal. Arkæologerne mener, den har været betydeligt bredere og forbundet med Tryggevælde Å. Blandt andet derfor mener de også, at handelspladsen kan kædes sammen med en række andre fund i Ølby, Himlingøje, Vallø og Varpelev.

 

Østervang:

Jernaldersmedens handelsplads

Søren og Camilla - Østervang Gård - Harekærvej 17 - Ejby - 4623 Lille Skensved - Tel.60 10 63 98 - Mail: post@oestervang-gaard.dk - Cvr: 29 08 29 52